Grupa Elsigma Hurtownie Elektryczne

Grupa Hurtowni Elektrycznych EL-SIGMA rozpoczęła swoją działalność w grudniu 2005r. Wtedy to 8 Udziałowców postanowiło połączyć swoje siły w jednej Spółce, aby skutecznie konkurować w branży elektrotechnicznej. Z biegiem czasu do Grupy przystępowały kolejne hurtownie. Pomimo zmian strukturalnych jakie nastąpiły po drodze, obecnie zrzeszamy 27 Członków i prowadzimy sprzedaż w 59 punktach Polski (stan na 01.07.2010r.).

W ramach swojego funkcjonowania EL-SIGMA Sp. z o.o. nawiązuje współpracę handlową z wiodącymi Dostawcami z branży. Dzięki temu Członkowie Grupy mogą stale zapewniać swoim Klientom bardzo szeroką i dobrze wyselekcjonowaną ofertę asortymentową. Prowadzenie wspólnej strategii marketingowej oraz wewnątrz grupowa kooperacja przyczynia się do efektywnego rozwoju Członków należących do Spółki, co w dobie zmieniającego się dynamicznie otoczenia stanowi niewątpliwie wymierną korzyść.

W swoich działaniach Grupa kieruje się profesjonalnym podejściem w odniesieniu do każdego Klienta.